అర్‌-ర'హ్మాన్‌: The Most Gracious, అనంత కరుణామయుడు. దీని పేరు మొదటి ఆయత్‌లోనే ఉంది. ఈ సూరహ్‌లో 78 ఆయతులు ఉన్నాయి. చాలా మంది వ్యాఖ్యాతలు ఈ సూరహ్‌ మదీనహ్ లో అవతరింపజేయబడిందని అంటారు. ఈ సమూహపు 7 సూరాహ్‌లలో ఇది 6 వది. ఇది పునరుత్థానదినం గురించి వివరిస్తోంది. దైవప్రవక్త ('స'అస) ప్రవచనం: "ఏమీ? మీరు మౌనం వహిస్తున్నారా? మీ కంటే జిన్నాతులు మేలు! రాత్రి నేను ఈ సూరహ్‌ను జిన్నాతులకు వినిపించినప్పుడు నేను: 'ఫబి అయ్యి ఆలాయి' రబ్బికుమా తుకజ్జి'బాన్‌.' చదివినప్పుడల్లా, జిన్నాతులు దానికి జవాబుగా: 'ఓ మా ప్రభూ! మేము నీ యొక్క ఏ అనుగ్రహాలను కూడా నిరాకరించడం లేదు! సర్వస్తోత్రాలకు అర్హుడవు నీవు మాత్రమే!' అని అన్నారు." (తిర్మిజీ', అల్బానీ ప్రమాణీకం)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 • 55:1

الرَّحْمَـٰنُ ١

* అనంత కరుణామయుడు (అల్లాహ్‌)!


 • 55:2

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٢

ఆయనే ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను నేర్పాడు. 1


 • 55:3

خَلَقَ الْإِنسَانَ ٣

ఆయనే మానవుణ్ణి సృష్టించాడు.


 • 55:4

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٤

ఆయనే అతనికి మాట్లాడటం నేర్పాడు.


 • 55:5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥

సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు ఒక నియమిత గమనాన్ని (నియమిత పరిధిలో) అనుస రిస్తున్నారు.


 • 55:6

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦

మరియు నక్షత్రాలు మరియు వృక్షాలు అన్నీ ఆయనకు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేస్తూ ఉంటాయి. 2


 • 55:7

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧

మరియు ఆయనే ఖగోళాన్ని పైకెత్తి ఉంచాడు మరియు ఆయనే త్రాసును నెలకొల్పాడు. 3


 • 55:8

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨

తద్వారా మీరు తూకంలో మోసానికి పాల్పడ కూడదని! 4


 • 55:9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

మరియు న్యాయంగా తూకం చేయండి మరియు తూకంలో తగ్గించకండి.


 • 55:10

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠

మరియు ఆయన, భూమిని సకల జీవరాసుల కొరకు ఉంచాడు.


 • 55:11

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ١١

అందులో రకరకాల ఫలాలు మరియు పొరలలో (పుష్పకోశాలలో) ఉండే ఖర్జూరపు పండ్లు ఉన్నాయి.


 • 55:12

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٢

మరియు దంట్లపై (పొరలలో చుట్టబడి) 5 ఉన్న ధాన్యం మరియు సుగంధ పుష్పాలు కూడా!


 • 55:13

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣

అయితే మీ రిరువురు (మానవులు మరియు జిన్నాతులు) మీ ప్రభువుయొక్క ఏ యే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:14

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٤

ఆయన మానవుణ్ణి పెంకులాంటి శబ్దమిచ్చే మట్టితో 6 సృష్టించాడు.


 • 55:15

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ١٥

మరియు జిన్నాతులను అగ్నిజ్వాలలతో సృష్టించాడు. 7


 • 55:16

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦

అయితే మీ రివురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏ యే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:17

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ١٧

ఆయనే రెండు తూర్పు (దిక్కు)లకు మరియు రెండు పడమర (దిక్కు)లకు ప్రభువు. 8


 • 55:18

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:19

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٩

ఆయనే రెండు సముద్రాలను కలుసుకోవ టానికి వదలిపెట్టాడు.


 • 55:20

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ٢٠

ఆ రెండింటి మధ్య, అవి అతిక్రమించలేని అడ్డుతెర వుంది 9


 • 55:21

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:22

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ٢٢

ఆ రెండింటి నుండి ముత్యాలు మరియు పగడాలు వస్తాయి.


 • 55:23

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٣

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:24

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٢٤

మరియు ఎత్తైన కొండలవలే సముద్రంలో 10 పయనించే ఓడలు ఆయనకు చెందినవే!


 • 55:25

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٥

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:26

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٢٦

దానిపై (భూమిపై) నున్నది ప్రతిదీ నశిస్తుంది;


 • 55:27

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٢٧

మరియు మిగిలి వుండేది, కేవలం మహిమాన్వితుడు 11 మరియు పరమదాత 12 అయిన నీ ప్రభువు ముఖం (ఉనికి) మాత్రమే! 13


 • 55:28

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٨

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:29

يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ٢٩

భూమిలో మరియు ఆకాశాలలో నున్న ప్రతిదీ (తన జీవనోపాధి కొరకు) ఆయననే యాచిస్తుంది. మరియు ప్రతి క్షణం (రోజు) ఆయన ఒక కార్యంలో నిమగ్నుడై ఉంటాడు.


 • 55:30

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:31

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ٣١

భారాలను మోసే మీరిద్దరు! 14 త్వరలోనే మేము మీ విషయం నిర్ణయించగలము.


 • 55:32

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٢

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:33

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ٣٣

ఓ జిన్నాతుల మరియు మానవ జాతి వారలారా! ఒకవేళ మీరు ఆకాశాల మరియు భూమి యొక్క సరిహద్దుల నుండి బయటికి వెళ్ళిపోగలిగితే, వెళ్ళిపొండి! ఆయన (అల్లాహ్‌) యొక్క సెలవు లేనిదే మీరు వాటి నుండి వెళ్లిపోలేరు. 15


 • 55:34

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٤

అయితే మీ రిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:35

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٣٥

మీ ఇద్దరిపైకి అగ్నిజ్వాలలు మరియు పొగ 16 పంపబడతాయి. అప్పుడు మీరు ఎదుర్కోలేరు (మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోలేరు).


 • 55:36

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٦

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:37

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٧

మరియు ఆకాశం ప్రేలిపోయినప్పుడు అది మండేనూనెగా ఎర్రగా మారిపోతుంది. 17


 • 55:38

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:39

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ٣٩

ఇక, ఆ రోజు ఏ మానవునితో గానీ, లేక ఏ జిన్నాతునితో గానీ అతని పాపాలను గురించి అడగడం జరుగదు. 18


 • 55:40

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٠

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:41

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ٤١

ఈ నేరస్తులు వారి వారి ముఖ చిహ్నాలతోనే గుర్తింపబడతారు. అప్పుడు వారు, వారి ముంగురులు మరియు కాళ్ళు పట్టి లాగబడతారు. 19


 • 55:42

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٢

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:43

هَـٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ٤٣

ఈ నేరస్తులు అసత్యమని తిరస్కరిస్తూ వుండిన నరకం ఇదే!


 • 55:44

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ٤٤

వారు దానిలో (ఆ నరకంలో) మరియు సల-సలకాగే నీటి మధ్య అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉంటారు.


 • 55:45

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٥

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:46

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٤٦

మరియు ఎవడైతే తన ప్రభువు సన్నిధిలో హాజరు కావలసి ఉంటుందనే భయం కలిగి ఉంటాడో, అతనికి రెండు స్వర్గవనా లుంటాయి.


 • 55:47

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:48

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ٤٨

అవి రెండూ అనేక శాఖల (వృక్షాల)తో నిండి ఉంటాయి. 20


 • 55:49

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:50

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥٠

ఆ రెండింటిలో రెండు సెలయేళ్ళు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. 21


 • 55:51

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:52

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٢

ఆ రెండింటిలో ప్రతిఫలం జోడుగా (రెండు రకాలుగా) ఉంటుంది.


 • 55:53

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:54

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ٥٤

వారు జరీపని అస్తరుగల పట్టు తివాచీల మీద ఆనుకొని కూర్చొని ఉంటారు. మరియు ఆ రెండు స్వర్గవనాల ఫలాలు దగ్గరగా అందు బాటులో ఉంటాయి. 22


 • 55:55

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٥

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:56

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٥٦

అందులో తమ దృష్టిని ఎల్లపుడూ క్రిందికి వంచి ఉంచే నిర్మల కన్యలుంటారు. వారిని ఇంతకు పూర్వం ఏ మానవుడు గానీ, ఏ జిన్నాతుడు గానీ తాకి ఉండడు. 23


 • 55:57

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:58

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ٥٨

వారు కెంపులను (మాణిక్యాలను) మరియు పగడాలను పోలి ఉంటారు.


 • 55:59

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:60

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠

సత్కార్యానికి మంచి ప్రతిఫలం తప్ప మరేమైనా ఉంటుందా?


 • 55:61

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦١

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:62

وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ٦٢

మరియు ఆ రెండే కాక ఇంకా రెండు స్వర్గవనాలు ఉంటాయి.


 • 55:63

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٣

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:64

مُدْهَامَّتَانِ ٦٤

అవి దట్టంగా ముదురుపచ్చగా ఉంటాయి.


 • 55:65

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٥

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:66

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦

ఆ రెండు తోటలలో పొంగిప్రవహించే రెండు చెలమలుంటాయి.


 • 55:67

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٧

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:68

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ٦٨

ఆ రెండింటిలో ఫలాలు, ఖర్జూరాలు మరియు దానిమ్మలు ఉంటాయి.


 • 55:69

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٩

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:70

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ٧٠

వాటిలో గుణవంతులు, సౌందర్యవతులైన స్త్రీలు ఉంటారు.


 • 55:71

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:72

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ٧٢

నిర్మలమైన, శీలవతులైన స్త్రీలు (హూర్‌) డేరాలలో ఉంటారు. 24


 • 55:73

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٣

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:74

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٧٤

ఆ స్త్రీలను ఇంతకు ముందు ఏ మానవుడు కాని, ఏ జిన్నాతు కాని తాకి ఉండడు.


 • 55:75

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٥

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు?


 • 55:76

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٧٦

వారు అందమైన తివాచీల మీద ఆకు పచ్చని దిండ్లకు ఆనుకొని కూర్చొని ఉంటారు.


 • 55:77

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧

అయితే మీరిరువురు మీ ప్రభువు యొక్క ఏయే అనుగ్రహాలను నిరాకరిస్తారు? 25


 • 55:78

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٧٨

మహిమాన్వితుడు మరియు పరమదాత 26 అయిన నీ ప్రభువు పేరే సర్వశ్రేష్ఠమైనది. 27