అల్‌-వాఖి'అహ్: రానున్న సంఘటన. ఇది సంపదల సూరహ్‌ అని ప్రఖ్యాతి చెందింది. "దీనిని ప్రతిరోజు రాత్రి చదివేవాడు ఎన్నడూ పస్తులుండడు." కాని ఈ ప్రవచనం, ప్రమాణీకమైనది కాదు. (అల్బానీ). ఈ సమూహంలో ఇది 7వది మరియు చివరిది. ఈ సూరాహ్‌లన్నీ దివ్యజ్ఞానం మరియు పరలోక జీవితాన్ని గురించి చర్చించాయి. పునరుత్థానం గురించి ఇందు వివరాలున్నాయి. ఈ సూరహ్‌ మక్కహ్ మొదటి కాలానికి చెందింది. 96 ఆయాతులున్న ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్‌ నుండి తీసుకోబడింది.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 • 56:1

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١

* ఆ అనివార్య సంఘటన సంభవించి నపుడు; 1


 • 56:2

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٢

అది సంభవించటంలో ఎలాంటి సందేహం (అసత్యం) లేదు.


 • 56:3

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣

అది కొందరిని హీనపరుస్తుంది, మరి కొందరిని పైకెత్తుతుంది. 2


 • 56:4

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ٤

భూమి తీవ్ర కంపనంతో కంపించినపుడు;


 • 56:5

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ٥

మరియు పర్వతాలు పొడిగా మార్చ బడినపుడు;


 • 56:6

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ٦

అప్పుడు వాటి దుమ్ము నలువైపులా నిండి పోయినపుడు;


 • 56:7

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ٧

మరియు మీరు మూడు వర్గాలుగా విభజింప బడతారు.


 • 56:8

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٨

ఇక కుడి పక్షం వారు, ఆ కుడి పక్షము వారు ఎంత (అదృష్టవంతులు)! 3


 • 56:9

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ٩

మరికొందరు వామ పక్షం వారుంటారు, 4 ఆ వామ పక్షపు వారు ఎంత (దౌర్భాగ్యులు)!


 • 56:10

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠

మరియు (ఇహలోకంలో విశ్వాసంలో) ముందు న్నవారు (స్వర్గంలోకూడా) ముందుంటారు.


 • 56:11

أُولَـٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ١١

అలాంటి వారు (అల్లాహ్‌) సాన్నిధ్యాన్ని పొందుతారు.


 • 56:12

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ١٢

వారు సర్వసుఖాలు గల స్వర్గవనాలలో ఉంటారు.


 • 56:13

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ١٣

మొదటితరాల వారిలోనుండి చాలా మంది;


 • 56:14

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ١٤

మరియు తరువాత తరాలవారిలో నుండి కొంత మంది.


 • 56:15

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ١٥

(బంగారు)జలతారు అల్లిన ఆసనాల మీద;


 • 56:16

مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٦

ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా, వాటి మీద దిండ్లకు ఆనుకొని కూర్చొని ఉంటారు. 5


 • 56:17

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ١٧

వారి చుట్టుప్రక్కలలో చిరంజీవులైన (నిత్య బాల్యం గల) బాలురు (సేవకులు) తిరుగుతూ ఉంటారు.


 • 56:18

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ١٨

(మధువు) ప్రవహించే చెలమల నుండి నింపిన పాత్రలు, గిన్నెలు మరియు కప్పులతో!


 • 56:19

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١٩

దాని వలన వారికి తలనొప్పి గానీ లేక మత్తు గానీ కలుగదు.


 • 56:20

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠

మరియు వారు కోరే పండ్లూ, ఫలాలు ఉంటాయి.


 • 56:21

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢١

మరియు వారు ఇష్టపడే పక్షుల మాంసం. 6


 • 56:22

وَحُورٌ عِينٌ ٢٢

మరియు అందమైన కన్నులు గల సుందరాంగులు ('హూరున్‌);


 • 56:23

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ٢٣

దాచబడిన ముత్యాలవలే!


 • 56:24

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤

ఇదంతా వారు చేస్తూ ఉండిన వాటికి (సత్కార్యాలకు) ప్రతిఫలంగా!


 • 56:25

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥

అందులో వారు వ్యర్థమైన మాటలు గానీ, పాప విషయాలు గానీ వినరు. 7


 • 56:26

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦

"శాంతి (సలాం) శాంతి (సలాం)!" అనే మాటలు తప్ప! 8


 • 56:27

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ٢٧

మరియు కుడిపక్షం వారు, ఆ కుడిపక్షం వారు ఎంత (అదృష్టవంతులు)!


 • 56:28

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ٢٨

వారు ముళ్ళులేని సిద్‌రవృక్షాల మధ్య! 9


 • 56:29

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ٢٩

మరియు పండ్లగెలలతో నిండిన అరటిచెట్లు;


 • 56:30

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ٣٠

మరియు వ్యాపించి ఉన్న నీడలు; 10


 • 56:31

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ٣١

మరియు ఎల్లపుడు ప్రవహించే నీరు;


 • 56:32

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٣٢

మరియు సమృధ్ధిగా ఉన్న పండ్లు, ఫలాలు;


 • 56:33

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٣٣

ఎడతెగకుండా మరియు అంతం కాకుండా (ఉండే వనాలలో);


 • 56:34

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ٣٤

మరియు ఎత్తైన ఆసనాల మీద (కూర్చొని) ఉంటారు. 11


 • 56:35

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ٣٥

నిశ్చయంగా, మేము వారిని ప్రత్యేక సృష్టిగా సృష్టించాము;


 • 56:36

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦

మరియు వారిని (నిర్మలమైన) కన్యలుగా చేశాము; 12


 • 56:37

عُرُبًا أَتْرَابًا ٣٧

వారు ప్రేమించే వారుగానూ, సమవయస్సు గల వారుగానూ (ఉంటారు); 13


 • 56:38

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ٣٨

కుడి పక్షం వారి కొరకు.


 • 56:39

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ٣٩

అందులో చాలా మంది మొదటి తరాలకు చెందిన వారుంటారు;


 • 56:40

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ٤٠

మరియు తరువాత తరాల వారిలో నుండి కూడా చాలా మంది ఉంటారు.


 • 56:41

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ٤١

ఇక వామ (ఎడమ) పక్షంవారు; ఆ వామ పక్షంవారు ఎంత (దౌర్భాగ్యులు)?


 • 56:42

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ٤٢

వారు దహించే నరకాగ్నిలో మరియు సలసల కాగే నీటిలో;


 • 56:43

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ٤٣

మరియు నల్లటి పొగ ఛాయలో (ఉంటారు).


 • 56:44

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤

అది చల్లగానూ ఉండదు మరియు ఓదార్చేది గానూ ఉండదు;


 • 56:45

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ٤٥

నిశ్చయంగా, వారు ఇంతకు ముందు చాలా భోగ-భాగ్యాలలో పడి ఉండిరి;


 • 56:46

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ٤٦

మరియు వారు మూర్ఖపు పట్టుతో ఘోరమైన పాపాలలో పడి ఉండిరి;


 • 56:47

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧

మరియు వారు ఇలా అనేవారు: 'ఏమీ? మేము మరణించి, మట్టిగా మరియు ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువాత కూడా మరల బ్రతికించి లేపబడతామా?


 • 56:48

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ٤٨

"మరియు పూర్వీకులైన మా తాత-ముత్తాతలు కూడానా?"


 • 56:49

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ٤٩

వారితో ఇలా అను: "నిశ్చయంగా, పూర్వీకులు మరియు తరువాతవారు కూడాను!


 • 56:50

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ٥٠

"వారందరూ ఆ నిర్ణీత రోజు, ఆ సమయమున సమావేశపరచబడతారు.


 • 56:51

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ٥١

"ఇక నిశ్చయంగా, మార్గభ్రష్టులైన ఓ అసత్యవాదులారా!


 • 56:52

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ٥٢

"మీరు జఖ్ఖూమ్‌ చెట్టు (ఫలాల)ను తింటారు. 14


 • 56:53

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥٣

"దానితో కడుపులు నింపుకుంటారు.


 • 56:54

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ٥٤

"తరువాత, దాని మీద సలసలకాగే నీరు త్రాగుతారు.


 • 56:55

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ٥٥

"వాస్తవానికి మీరు దానిని దప్పికగొన్న ఒంటెలవలే త్రాగుతారు."


 • 56:56

هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ٥٦

తీర్పుదినం నాడు (ఈ వామపక్షం వారికి లభించే) ఆతిథ్యం ఇదే!


 • 56:57

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٥٧

మిమ్మల్ని మేమే సృష్టించాము; అయితే మీరెందుకు ఇది సత్యమని నమ్మరు?


 • 56:58

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ٥٨

ఏమీ? మీరెప్పడైనా, మీరు విసర్జించే వీర్యబిందువును గమనించారా?


 • 56:59

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٥٩

ఏమీ? మీరా, దానిని సృష్టించే వారు? లేక మేమా దాని సృష్టికర్తలము?


 • 56:60

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠

మేమే మీ కోసం మరణం నిర్ణయించాము మరియు మమ్మల్ని అధిగమించేది ఏదీ లేదు;


 • 56:61

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦١

మీ రూపాలను మార్చివేసి మీరు ఎరుగని (ఇతర రూపంలో) మిమ్మల్ని సృష్టించటం నుండి.


 • 56:62

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢

మరియు వాస్తవానికి మీ మొదటి సృష్టిని గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు; అయితే మీరెందుకు గుణపాఠం నేర్చుకోరు?


 • 56:63

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ٦٣

మీరు నాటే, విత్తనాలను గురించి, మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా?


 • 56:64

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤

మీరా వాటిని పండించేది? లేక మేమా వాటిని పండించేవారము?


 • 56:65

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٦٥

మేము తలచుకుంటే, దానిని పొట్టుగా మార్చివేయగలము, అప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యంలో పడిపోతారు.


 • 56:66

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ٦٦

(మీరు అనే వారు): "నిశ్చయంగా, మేము పాడై పోయాము!


 • 56:67

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧

"కాదు కాదు, మేము దరిద్రుల మయ్యాము!" అని.


 • 56:68

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ٦٨

ఏమీ? మీరు ఎప్పుడైనా మీరు త్రాగే నీటిని గురించి ఆలోచించారా?


 • 56:69

أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ٦٩

మీరా దానిని మేఘాల నుండి కురిపించే వారు? లేక మేమా దానిని కురిపించేవారము?


 • 56:70

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠

మేము తలచుకుంటే దానిని ఎంతో ఉప్పుగా ఉండేలా చేసేవారము! అయినా మీరెందుకు కృతజ్ఞతలు చూపరు?


 • 56:71

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ٧١

మీరు రాజేసే అగ్నిని గమనించారా?


 • 56:72

أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ٧٢

దాని వృక్షాన్ని పుట్టించినవారు మీరా? లేక దానిని ఉత్పత్తి చేసినది మేమా? 15


 • 56:73

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ٧٣

మేము దానిని (నరకాగ్నిని), గుర్తుచేసేదిగా మరియు ప్రయాణీకులకు (అవసరం గలవారికి) ప్రయోజనకారిగా చేశాము. 16


 • 56:74

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٧٤

కావున సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు నామాన్ని స్తుతించు. (3/4)


 • 56:75

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ٧٥

* ఇక నేను నక్షత్రాల స్థానాల (కక్ష్యల) సాక్షిగా చెబుతున్నాను.


 • 56:76

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦

మరియు నిశ్చయంగా, మీరు గమనించ గలిగితే, ఈ శపథం ఎంతో గొప్పది!


 • 56:77

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ٧٧

నిశ్చయంగా, ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ దివ్యమైనది.


 • 56:78

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ٧٨

సురక్షితమైన 17 గ్రంథంలో ఉన్నది.


 • 56:79

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩

దానిని 18 పరిశుధ్ధులు తప్ప మరెవ్వరూ తాకలేరు.


 • 56:80

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٨٠

ఇది సర్వలోకాల ప్రభువు తరఫునుండి అవతరింపజేయబడింది.


 • 56:81

أَفَبِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ٨١

ఏమీ? మీరు ఈ సందేశాన్ని 19 తేలికగా తీసుకుంటున్నారా?


 • 56:82

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٢

మరియు (అల్లాహ్‌) మీకు ప్రసాదిస్తున్న జీవనోపాధికి (కృతజ్ఞతలు) చూపక, వాస్తవానికి ఆయనను మీరు తిరస్కరిస్తున్నారా? 20


 • 56:83

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ٨٣

అయితే (చనిపోయే వాడి) ప్రాణం గొంతు లోనికి వచ్చినపుడు, మీరెందుకు (ఆపలేరు)?


 • 56:84

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ٨٤

మరియు అప్పుడు మీరు (ఏమీ చేయలేక) చూస్తూ ఉండిపోతారు.


 • 56:85

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٨٥

మరియు అప్పుడు, మేము అతనికి మీకంటే చాలా దగ్గరలో ఉంటాము, కాని మీరు చూడలేక పోతారు. 21


 • 56:86

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦

ఒకవేళ మీరు ఎవరి అదుపాజ్ఞలో (ఆధీనంలో) లేరనుకుంటే;


 • 56:87

تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٨٧

మీరు సత్యవంతులే అయితే దానిని (ఆ ప్రాణాన్ని) ఎందుకు తిరిగి రప్పించుకోలేరు?


 • 56:88

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٨٨

కాని అతడు (మరణించేవాడు), (అల్లాహ్‌) సాన్నిధ్యాన్ని పొందినవాడైతే! 22


 • 56:89

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ٨٩

అతని కొరకు సుఖసంతోషాలు మరియు తృప్తి మరియు పరమానందకరమైన స్వర్గవనం ఉంటాయి.


 • 56:90

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩٠

మరియు ఎవడైతే కుడి పక్షం వారికి చెందినవాడో! 23


 • 56:91

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩١

అతనితో: "నీకు శాంతి కలుగు గాక (సలాం)! నీవు కుడిపక్షం వారిలో చేరావు."(అని అనబడుతుంది).


 • 56:92

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ٩٢

మరియు ఎవడైతే, అసత్యవాదులు, మార్గభ్రష్టులైన వారిలో చేరుతాడో! 24


 • 56:93

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ٩٣

అతని ఆతిథ్యానికి సలసల కాగే నీరు ఉంటుంది.


 • 56:94

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ٩٤

మరియు భగభగ మండే నరకాగ్ని ఉంటుంది.


 • 56:95

إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ٩٥

నిశ్చయంగా, ఇది రూఢి అయిన నమ్మ దగిన సత్యం!


 • 56:96

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٩٦

కావున సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు పేరును స్తుతించు. 25