అల్‌-ముర్సలాతు: Those sent forth, పంపబడ్డవి. ఈ సూరహ్‌ ఆరంభ మక్కహ్ కాలపు సూరహ్‌లలో ఒకటి. ఈ సూరహ్‌ సత్య-తిరస్కారులను రాబోయే జీవితపు శిక్ష గురించి హెచ్చరిస్తుంది. 'అబ్దుల్లాహ్‌ ఇబ్నె-మస్‌'ఊద్‌ (ర'ది.'అ.) కథనం: ''మేము మునాలోని ఒక గుహలో ఉండగా ఈ సూరహ్‌ అవతరింపజేయబడింది. దైవప్రవక్త ('స'అస) దీనిని చదువు తుండగా అకస్మాత్తుగా ఒక పాము వచ్చింది. దైవప్రవక్త ('స'అస) దానిని చంపమన్నారు. కాని అది త్వరగా వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు అతనన్నారు: 'నీవు దాని హానినుండి మరియు అది నీహాని నుండి తప్పించుకున్నారు.' '' ('స'హీ'హ్‌ బు'ఖారీ మరియు 'స'హీ'హ్‌ ముస్లిం) దైవప్రవక్త ('స'అస) కొన్నిసార్లు మ'గ్‌రిబ్‌ నమా'జ్‌లో ఈ సూరహ్‌ చదివేవారు ('స'హీ'హ్‌ బు'ఖారీ). 50 ఆయాతులున్న ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్‌ నుండి తీసుకోబడింది.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 • 77:1

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١

ఒకదాని తరువాత ఒకటి, వరుసగా పంపబడే వాయువుల సాక్షిగా! 1


 • 77:2

فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٢

మరియు తీవ్రమైన వేగంతో వీచే వాయువుల సాక్షిగా! 2


 • 77:3

وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٣

మరియు మేఘాలను దూర-దూరంగా వ్యాపింప జేసే వాయువుల సాక్షిగా! 3


 • 77:4

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ٤

మరియు మంచి-చెడులను విశదపరచే (దైవదూతల) సాక్షిగా! 4


 • 77:5

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٥

సందేశాలను ప్రవక్తల వద్దకు తెచ్చే (దైవదూత) సాక్షిగా! 5


 • 77:6

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦

సాకుగా లేక హెచ్చరికగా! 6


 • 77:7

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧

నిశ్చయంగా, మీకు వాగ్దానం చేయబడినది, జరగవలసి ఉంది.


 • 77:8

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ٨

అప్పుడు ఎప్పుడైతే నక్షత్రాలు కాంతిహీనమై పోతాయో!


 • 77:9

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ٩

మరియు ఆకాశం చీలిపోతుందో!


 • 77:10

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠

మరియు పర్వతాలు పొడిగామారి, చెల్లా చెదురుగా చేయబడతాయో!


 • 77:11

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١

మరియు ప్రవక్తలు తమ నిర్ణీత సమయంలో సమావేశపరచబడతారో! 7


 • 77:12

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢

ఏ దినానికిగాను, (ఇవన్నీ) వాయిదా వేయబడ్డాయి?


 • 77:13

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ١٣

ఆ తీర్పు దినం కొరకా! 8


 • 77:14

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ١٤

మరియు ఆ తీర్పుదినం అంటే ఏమిటో నీకెలా అర్థం కాగలదు?


 • 77:15

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:16

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ١٦

ఏమీ? మేము పూర్వీకులను నాశనం చేయలేదా?


 • 77:17

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ١٧

తరువాత రాబోయేవారిని కూడా, మేము వారి వెనక పంపుతాము.


 • 77:18

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ١٨

ఈ విధంగా మేము నేరస్థుల పట్ల వ్యవహరిస్తాము.


 • 77:19

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:20

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ٢٠

ఏమీ? మేము మిమ్మల్ని తుచ్ఛమైన నీటితో (వీర్యబిందువుతో) సృష్టించలేదా?


 • 77:21

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ٢١

తరువాత మేము దానిని ఒక భద్రమైన స్థానంలో ఉంచాము.


 • 77:22

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ٢٢

ఒక నిర్ణీతకాలం వరకు.


 • 77:23

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ٢٣

ఈ విధంగా మేము నిర్ణయించాము, ఎందుకంటే మేమే ఉత్తమమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వారము. 9


 • 77:24

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:25

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥

ఏమీ? మేము భూమిని ఒక సమీకరించే స్థానంగా చేయలేదా?


 • 77:26

أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ٢٦

జీవులకూ మరియు మృతులకూను?


 • 77:27

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ٢٧

మరియు దానిలో ఎత్తైన పర్వతాలను స్థిరంగా నిలుపలేదా? మరియు మీకు త్రాగటానికి మంచి నీటిని ప్రసాదించలేదా?


 • 77:28

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:29

انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ٢٩

(సత్య-తిరస్కారులతో ఇలా అనబడు తుంది): "మీరు తిరస్కరిస్తూ వచ్చిన దాని వైపునకు పొండి!"


 • 77:30

انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ٣٠

(దాని పొగ) మూడు శాఖలుగా చీలిపోయే నీడ వైపునకు పొండి;


 • 77:31

لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّـهَبِ ٣١

కాని అది ఏ విధమైన (చల్లని) నీడనూ ఇవ్వదూ మరియు (నరక) జ్వాలల నుండి కూడా కాపాడదు!


 • 77:32

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ٣٢

వాస్తవానికి అది పెద్దపెద్ద మొద్దుల వంటి అగ్నికణాలను విసురుతుంది.


 • 77:33

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ٣٣

వాస్తవానికి ఆ అగ్నికణాలు పసుపుపచ్చని ఒంటెలవలే కనిపిస్తాయి.


 • 77:34

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరిం చేవారికి వినాశముంది!


 • 77:35

هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥

ఆ దినాన వారు మాట్లాడలేరు.


 • 77:36

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦

మరియు వారికి సాకులు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వబడదు.


 • 77:37

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:38

هَـٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ٣٨

అది తీర్పుదినమై ఉంటుంది! మేము మిమ్మల్ని మరియు మీ పూర్వికులను సమావేశపరచి ఉంటాము!


 • 77:39

فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٣٩

కావున మీ వద్ద ఏదైనా పన్నాగముంటే దానిని పన్నండి. 10


 • 77:40

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:41

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ٤١

నిశ్చయంగా భయ-భక్తులు గలవారు (ఆ రోజు చల్లని) నీడలలో చెలమల దగ్గర ఉంటారు.


 • 77:42

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢

మరియు వారికి, వారు కోరే ఫలాలు లభిస్తాయి.


 • 77:43

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "మీరు చేస్తూఉండిన కర్మలకు ఫలితంగా హాయిగా తినండి త్రాగండి!"


 • 77:44

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٤٤

నిశ్చయంగా, మేము సజ్జనులకు ఇలాంటి ప్రతిఫలమే ఇస్తాము.


 • 77:45

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:46

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦

(ఓ సత్య-తిరస్కారులారా!) మీరు కొంత కాలం తినండి, సుఖాలు అనుభవించండి. నిశ్చయంగా, మీరు నేరస్థులు!


 • 77:47

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!


 • 77:48

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٤٨

మరియు వారితో: "(అల్లాహ్‌ ముందు) వంగండి (రుకూ'ఉ చేయండి)." అని అన్నప్పుడు, వారు వంగలేదు.


 • 77:49

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది! 11


 • 77:50

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ٥٠

దీని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) తరువాత, ఇక వారు మరెలాంటి సందేశాన్ని విశ్వసిస్తారు?