'అబస: He Frowned, కనుబొమలు / భృకుటి ముడివేసుకున్నాడు, ముఖం చిట్లించు కున్నాడు, కోపముఖం చూపాడు. ఈ సూరహ్‌ మొదటి మక్కహ్ కాలంలో అవతరింపజేయ బడింది. ఒకసారి దైవప్రవక్త ('స'అస) పెద్ద (అష్‌రాఫ్‌) ఖురైషులతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు 'అబ్దుల్లాహ్‌ బిన్‌-ఉమ్మె మక్తూమ్‌ (ర'ది.'అ.) వచ్చి కొన్ని ధర్మవిషయాలను గురించి ప్రశ్నిస్తారు. అతడు అంధుడు. అప్పుడు దైవప్రవక్త ('స'అస) అయిష్టతతో ముఖం చిట్లించు కుంటారు. అప్పుడు ఈ ఆయత్‌లు అవతరింపజేయబడతాయి. (తిర్మీజీ', అల్బానీ ప్రమాణీకం) 42 ఆయాతులున్న ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్‌ నుండి తీసుకోబడింది.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 • 80:1

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ١

* అతను (ప్రవక్త) భృకుటి ముడివేసు కున్నాడు మరియు ముఖం త్రిప్పుకున్నాడు;


 • 80:2

أَن جَاءَهُ الْأَعْمَ ٢

ఆ గ్రుడ్డివాడు తన వద్దకు వచ్చాడని!


 • 80:3

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ٣

కాని నీకేం తెలుసు? బహుశా అతడు తనను తాను సంస్కరించుకోవచ్చు!


 • 80:4

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ٤

లేదా అతడు హితబోధ పొందవచ్చు మరియు ఆ హితబోధ అతనికి ప్రయోజనకరం కావచ్చు!


 • 80:5

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ٥

కాని అతడు, ఎవడైతే తనను తాను స్వయం సమృద్ధుడు, అనుకుంటున్నాడో!


 • 80:6

فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ٦

అతని పట్ల నీవు ఆసక్తి చూపుతున్నావు. 1


 • 80:7

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ ٧

ఒకవేళ అతడు సంస్కరించుకోకపోతే నీపై బాధ్యత ఏముంది? 2


 • 80:8

وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَ ٨

కాని, ఎవడైతే తనంతట తాను, నీ వద్దకు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడో!


 • 80:9

وَهُوَ يَخْشَ ٩

మరియు (అల్లాహ్‌ యెడల) భీతిపరుడై ఉన్నాడో!


 • 80:10

فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّ ١٠

అతనిని నీవు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు.


 • 80:11

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١١

అలాకాదు! నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) ఒక హితోపదేశం. 3


 • 80:12

فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ١٢

కావున ఇష్టమున్న వారు దీనిని స్వీకరించ వచ్చు!


 • 80:13

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١٣

ఇది ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పుటలలో (వ్రాయబడి) ఉంది;


 • 80:14

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١٤

మహోన్నతమైనది, పవిత్రమైనది;


 • 80:15

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٥

లేఖకుల (దేవదూతల) చేతులలో;


 • 80:16

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ١٦

వారు గౌరవనీయులైన సత్పురుషులు (ఆజ్ఞానువర్తనులు).


 • 80:17

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ١٧

మానవుడు నాశనం గాను! అతడు ఎంత కృతఘ్నుడు! 4


 • 80:18

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ١٨

ఆయన (అల్లాహ్‌) దేనితో అతనిని సృష్టించాడు?


 • 80:19

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ١٩

అతనిని, వీర్య-బిందువుతో సృష్టించాడు తరువాత అతనిని తగిన విధంగా తీర్చిదిద్దాడు.


 • 80:20

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ٢٠

ఆ తరువాత, అతని మార్గాన్ని అతనికి సులభతరం చేశాడు; 5


 • 80:21

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢١

ఆ పైన అతనిని మరణింపజేసి గోరీలోకి చేర్చాడు;


 • 80:22

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ٢٢

మళ్ళీ ఆయన (అల్లాహ్‌) కోరినపుడు, అతనిని తిరిగి బ్రతికించి లేపాడు.


 • 80:23

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ٢٣

అలాకాదు, ఆయన (అల్లాహ్‌) ఆదేశించిన దానిని (మానవుడు) నెరవేర్చలేదు.


 • 80:24

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ٢٤

ఇక, మానవుడు తన ఆహారాన్ని గమనించాలి!


 • 80:25

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥

నిశ్చయంగా, మేము నీటిని (వర్షాన్ని) ఎంత పుష్కలంగా కురిపించాము.


 • 80:26

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦

ఆ తరువాత భూమిని (మొలిచే మొక్కలతో) చీల్చాము, ఒక అద్భుతమైన చీల్పుతో!


 • 80:27

فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧

తరువాత దానిలో ధాన్యాన్ని పెంచాము;


 • 80:28

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ٢٨

మరియు ద్రాక్షలను మరియు కూర- గాయలను;


 • 80:29

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩

మరియు ఆలివ్‌ ('జైతూన్‌) మరియు ఖర్జూరపు చెట్లను;


 • 80:30

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ٣٠

మరియు దట్టమైన తోటలను;


 • 80:31

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ٣١

మరియు (రకరకాల) పండ్లను మరియు పచ్చికలను;


 • 80:32

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٢

మీకు మరియు మీ పశువులకు జీవన సామగ్రిగా.


 • 80:33

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ٣٣

ఎప్పుడైతే, చెవులను చెవిటిగా చేసే ఆ గొప్ప ధ్వని వస్తుందో!


 • 80:34

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٤

ఆ రోజు, మానవుడు తన సోదరుని నుండి దూరంగా పారిపోతాడు;


 • 80:35

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٣٥

మరియు తన తల్లి నుండి మరియు తండ్రి నుండి;


 • 80:36

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ٣٦

మరియు తన భార్య (సాహిబతి) నుండి మరియు తన సంతానం నుండి.


 • 80:37

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ٣٧

ఆ రోజు, వారిలో ప్రతి మానవునికి తనను గురించి మాత్రమే చాలినంత చింత ఉంటుంది. 6


 • 80:38

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ٣٨

ఆ రోజు కొన్ని ముఖాలు ఆనందంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి;


 • 80:39

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ٣٩

అవి చిరునవ్వులతో ఆనందోత్సాహాలతో కళకళ లాడుతుంటాయి.


 • 80:40

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٤٠

మరికొన్ని ముఖాలు ఆ రోజు దుమ్ము కొట్టుకొని (ఎంతో వ్యాకులంతో) నిండి ఉంటాయి.


 • 80:41

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ٤١

అవి నల్లగా మాడిపోయి ఉంటాయి;


 • 80:42

أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ٤٢

అలాంటి వారు, వారే! సత్య-తిరస్కారులైన దుష్టులు.